Privacybeleid

De Nicolas Gigot Foundation versterkt uw rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze wijzigingen worden weergegeven in de onderstaande kennisgeving over persoonsgegevens.

Deze waarborgen maken deel uit van ons voortdurende streven om transparant te zijn over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen. Deze wijzigingen maken het ook mogelijk om rekening te houden met de nieuwe normen die zijn ingevoerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Nicolas Gigot is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Door de algemene voorwaarden te accepteren, geeft u aan het privacybeleid van de Nicolas Gigot Foundation, samengevat als volgt, te hebben gelezen en geaccepteerd. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@fondation-nicolasgigot.org.

De Nicolas Gigot Foundation kan persoonsgegevens verwerken om de doelstellingen van het beheer en de verwerking van de bestanden van haar klanten, zowel in het verleden, het heden als de toekomst, te waarborgen, wat met name uitwisselingen met andere dienstverleners inhoudt.

Uw toestemming kan te allen tijde op eenvoudig schriftelijk verzoek of per e-mail worden ingetrokken. In dat geval geldt de herroeping alleen voor diensten die nog niet zijn voltooid.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en kunnen in het bijzonder door de volgende derden worden doorgegeven aan wie ze zouden zijn doorgegeven in het kader van een goed beheer van uw dossier: grafisch ontwerpers, ontwikkelaars, experts in natuurlijke en betaalde referenties.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden, maar ook om te voldoen aan de wettelijke, contractuele en ethische verplichtingen die van toepassing zijn.

U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens of verzoeken om correctie of verwijdering ervan via het e-mailadres info@fondation-nicolasgigot.org of per post naar het postadres Rue Grandfosse 44, 4130 Esneux. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om deze rechten uit te oefenen. De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg neemt kennis van elk verzoek met betrekking tot het recht op mededeling, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, wanneer binnen 45 dagen na dat verzoek geen gevolg is gegeven aan het verzoek, of wanneer het verzoek werd afgewezen. Als u op enig moment vindt dat we uw privacy niet respecteren, stuur ons dan een brief of e-mail. We zullen ons best doen om het probleem te vinden en op te lossen.

Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, 1000 Brussel, Persstraat 35, (Tel. +32 (0)2 274 48 00 – Fax. +32 (0)2 274 48 35 – contact@apd-gba.be). Daar kunt u het openbare register van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens raadplegen.

Abonneer op onze nieuwsbrief !

Voor elke abonnee van onze nieuwsbrief verbindt een gulle donateur zich om 50 cent te doneren aan onze Stichting.

Bedankt voor je ondersteuning ! *

* Voor een maximum aantal van 20.000 abonnees.

Wilt u een donatie doen aan de Nicolas Gigot Foundation?

Wij nodigen u uit om het bedrag van uw donatie over te maken op rekening BE88 0689 3834 0641 (BIC GKCCBEBB).